10.05.2010 20:36

Pouť do Hradce Králové

V sobotu 1. května 2010 župa Velehradská vypravila autobus do Hradce Králové, kde proběhlo díkuvzdání církve a vlasti s arcibiskupem  Mons. Karlem Otčenáškem. Slavnou bohoslužbou v katedrále Sv. Ducha jsme poděkovali s kněžími, biskupy, s Orly z celé republiky a ostatními věřícími za jeho životní jubileum 90 let věku, 65 let kněžství a 60 let biskupské služby.

Po celou cestu nás provázel déšť a přeháňky, ale naše modlitby byly vyslyšeny a slunce nás provázelo po celou dobu oslav. Po mši svaté se přítomní v průvodu s orelskými prapory sešli na Velkém náměstí, kde se konalo slavnostní setkání jubilanta se spoluobčany a zástupci společenského a kulturního života. Pozvání na agapé s přípitkem s díky přijali všichni.

Celá slavnost byla prostoupena celoživotním mottem arcibiskupa Karla, abychom jsme se stali základními stavebními kameny univerzálního svatodušního spřátelování, který je lékem na všechny bolesti světa. Modlitba Te Deum a svátostné požehnání v kostele Panny Marie završilo naše setkání. Pak jsme se vydali na zpáteční cestu naplněni nejen duchovní posilou, ale i pěknými zážitky.

 

orelstaremestorajče.net

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město