20.09.2014 20:23

Pouť dětí a mládeže na Provodově

V sobotu 6. září 2014 se konala pouť mládeže ke kojící Matce Boží na Provodově. Stalo se již tradicí, že mládež a děti z jednot župy Velehradské jdou prosit o požehnání do nového školního roku. Mši svatou  v místním kostele Panny Marie Sněžné sloužil vzdělavatel župy, otec František Král. Tentokrát přijeli zástupci z jednot Drnovice, Kunovice, Staré Město, Uh.Hradiště, Vizovice, Vnorovy a z župy Šilingerovy ze Strážnice. Pak následoval další program nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří své ratolesti doprovázeli. Počasí se vydařilo, a tak nic nebránilo opékání špekáčků na farní zahradě. Pro děti byla připravena hra se soutěžními otázkami a dospělí se vydali s otcem Králem na křížovou cestu. Všichni jsme se potom sešli na požehnání v kostele. Zde byly jednotlivé skupinky dětí vyhodnoceny  a odměněny podle bodů, které nasbíraly za odpovězené otázky. Společnou fotografií s župním starostou br. Josefem Častulíkem jsme ukončili letošní pouť.

  Dagmar Zálešáková, starostka jednoty St.Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město