08.09.2019 18:07

Pouť dětí a mládeže 2019

Na zahájení školního roku pořádá pravidelně orelská župa Velehradská pouť pro děti a mládež u P. Marie Provodovské.  Letošní setkání dětí, mládeže, jejich rodičů a prarodičů se konalo v sobotu 7.9. Pro nepříznivé počasí byla mše svatá sloužena o. Josefem Králem, župním vzdělavatelem v kostele. Děti přinášely jako dary školní potřeby, aktovku, globus, sešity, pravítka a také kytaru, sportovní obuv, míč a další. Po mši svaté jsme se společně pomodlili mariánské litanie a pak následovalo svátostné požehnání.

Potom proběhlo v kostele fotografování malých i velkých poutníků před obrazem kojící Matky Boží Provodovské a zbyl i čas na opékání špekáčků.

Dospělí poutníci se vypravili na křížovou cestu do kostela. Pro děti připravila velmi originálně a vtipně Mgr. Alžběta Doležalová pět zábavných stanovišť na téma „Misie“. Zde se seznámily s misionáři jednotlivých světadílů, jejich posláním a myšlenkami. Po splnění zadaného úkolu dostaly korálky, z kterých si mohly udělat jako náramek jeden desátek růžence. Nakonec každé dítě obdrželo odměnu v podobě čerstvého banánu s papírovou opicí.

Myslím si, že pouť se vydařila a všichni účastníci malí i velcí byli spokojeni.

 

                                                                              Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Staré Město

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město