29.04.2015 18:56

Pitěnský škrpál 2015

V sobotu 25.4.2015 se vypravila malá skupinka turistů ze staroměstské jednoty Orla do Pitína, kde místní jednota Orla pořádala velmi oblíbenou akci „Pitěnský škrpál“. V nabídce byly dvě značené trasy, a to 9 a 15km. S mapou v ruce, kterou jsme obdrželi na startu po zápisu jsme se vydali za krásného slunného dne po 9km trase. Vedla lesem do strmého kopce od orelského srubu, pokračovala přes louky, lesem, polní cestou přes železniční trať až ke kostelu sv.Stanislava na dalším kopci. Pořadatelé měli celou akci velmi dobře připravenou. Na prvním kontrolním stanovišti jsme obdrželi razítko a pokračovali dál podle mapy k dalšímu kontrolnímu stanovišti. Nechyběla ani malá zastávka na doplnění energie v místním hostinci v podobě zmrzliny a pokračovali jsme podél říčky Olšavy do cíle, který byl na orelském srubu. Zde byla pro každého účastníka  připravena malá upomínka ze dřeva, krásný perníkový škrpál a ještě párky a pití. Po krátkém odpočinku jsme odjížděli spokojeni domů. Již se těšíme na další „Pitěnský škrpál“.

 

                                                                   Zálešáková Dagmar, starostka jednoty St.Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město