21.06.2009 00:00

OSLAVY 100 LET ORLA V JEDNOTĚ STARÉ MĚSTO

 Akce proběhla ve dnech 20. a 21.6.2009 v areálu Orlovny (tzn. tělocvična, malý sál, posilovna a víceúčelové hřiště).

Účastníci si mohli vybrat ze široké nabídky aktivit:

 

Sobota 20.6.

 

Cyklistika

Po deštivém a studeném ránu se vydala skupina cyklistů na trasu dlouhou 30 km ( Staré Město – Huštěnovice - Babice – Kudlovice – Kudlovská dolina – Halenkovice – Spytihněv – Babice – Huštěnovice – Staré Město). Prochladlé cyklisty v cíli na Orlovně čekalo teplé občerstvení.

 

Ringo a přehazovaná (pro mládež od 10 let)

Mimo členy Orla si přišla zahrát i veřejnost. Počasí se umoudřilo, takže zápasy proběhly na víceúčelovém hřišti.

 

Vyhlídka z věží stavby kostela sv. Ducha

Za proměnlivého a větrného počasí se prostřídala jak veřejnost, tak i Orli. Z výšky 60 m byl rozhled po okolí nádherný. I při oparu se v dálce rýsovalo panorama Bílých Karpat.

 

Florbal (žáci a žákyně)

Utkání začalo rozcvičením přítomných. Poté družstva s velkým nasazením a zápalem bojovaly o vítězství.

 

Cvičení a pohybové hry (od 4 – 10 let)

Cvičení probíhalo v duchu ukázkové hodiny. Děti si zahrály kolektivní hry s míči, kroužky a míčky.

Děti také rozvíjely svou psychomotoriku za pomoci hudby a padáku.

 

Posilovna ( nad 15 let)

Velký zájem široké veřejnosti byl o posilovnu. Dva instruktoři měli plné ruce práce. Přítomní si prakticky vyzkoušeli posilování všech svalů v těle.

 

V odpoledním čase nás navštívili vzácní hosté z ústředí, a to generální sekretář Ladislav Kotík a předseda mediální rady Orla Petr Ducháček.

 

Zábavná stanoviště pro děti

Na pěti stanovištích děti plnily dané úkoly (rybolov, vršky, hod na cíl, kop na branku, házení kroužků na chobot slona). Za splnění úkolu dostaly razítka (body), které se zúročily v odměny s logem 100 let Orla (balónek, pravítko, bonbony) a sladkosti.

 

Workshopy (ubrousková technika, zdobení perníčků, výroba šperků, malování na obličej)

Největší zájem veřejnosti dětí i dospělých byl o výrobu netradičních šperků z kamenů, drátku a korálků. I zdobení perníčků bylo zábavné a hojně navštěvované. Přítomní si odnesli krásně zdobené perníčky,  kachličky ubrouskovou technikou a výrobky z drátků a korálků (šperky, stromečky..). Pomalováné obličeje dětí byly vidět  po celém areálu.

 

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení se vydařilo. Děti za pomocí básniček si procvičily celé tělo. Pak je čekala opičí dráha, kde si vyzkoušeli odvahu průlezem strachového pytle, zručnosti šplhání na žebřinách, chůzi, plazení a běh po lavičkách, házení kroužků na slona, skákání na trampolíně,... Nakonec si zahrály s padákem na moře, poznávání barev, točení a bublinu. Na ukončení hodiny všechny čekala pohádka, sladká odměna a pexeso.

 

 

Volejbal nebo ringo pro dospělé

Po volejbalovém utkání si i někteří z dospělých zahráli pro ně neznámou hru ringo, která měla velký úspěch i u seniorů.

 

Aerobik

Aerobní, posilovací, protahovací cviky si při hudbě vyzkoušely ženy, dívky i dokonce dvě seniorky.

 

Opékání špekáčků

Zúčastnili se nejen děti, ale i dospělí. U táboráku vládla pohodová atmosféra s vůní opečených špekáčků.

 

Florbal (muži a ženy)

Florbalé utkání se odehrálo v režii mužů, ženy byly v menšině. Hrálo se fair play, muži byli gentlemeni.

 

Kondiční cvičení

O toto cvičení byl velký zájem veřejnosti. Při hudbě byly zařazeny prvky aerobiku, zdravotního cvičení, orientálního tance, cvičení s gymnastickými míči a overbaly, některé prvky pillates a relaxační cviky.

 

Malá kopaná

Fotbalisté, a  to i z řad veřejnosti, si pochvalovali hru s novými míči.

 

Stolní tenis

Účastnísi si zahráli dvojhru, pak čtyřhru a nakonec kolečko. Všichni byli unaveni, ale spokojeni.

 

Neděle 21.6.

 

Mše svatá v kostele sv. Michaela

Slavnostní mši svatou celebroval místní duchovní otec Mgr. Miroslav Suchomel, který vše pojal v orelském duchu. Ať to bylo kázání, či přímluvy. První i druhé čtení četli členové Orla ve slováckých krojích. Přímluvy byly také v režii členů Orla. Jako obětní dary přinesli členové fotbalový míč, tenisovou raketu, Bibli, časopisy Orel, chléb, hrozny a obětiny. Na konci mše svaté si všichni přítomní zazpívali orelskou modlitbu „O zdroji pravdy“.

 

Turnaj v Člověče, nezlob se

Turnaj proběhl v malém sále Orlovny, kde pořadatelé připravili několik hracích stolů. Hrály se základní kola, ze kterých postupovali vítězové do dalšího kola, z něhož vzniklo konečné pořadí. Za první tři místa dostali vítězové hodnotnou knihu o sportu, cestovní láhev na kolo a diplom.

                       

Šachy

Turnuj proběhl na dvou šachovnicích s časovými hodinami. Vítězové obdrželi diplomy, knihy a cestovní láhev na kolo.

           

Pexeso

Ve zbývajícím čase si někteří stihli zahrát ještě orelské pexeso. Účastníci dostali pouze sladkou odměnu.

 

Přednáška Zdravá výživa s ochutnávkou

Pan Jaroslav Strnad měl zajímavou přednášku spojenou s ochutnáváním bio produktů zdravé výživy. Všichni zúčastnění mohli ochutnat z připravených vzorků.

 

 

Beseda s duchovním otcem Mgr. Miroslavem Suchomelem

Beseda proběhla formou přednášky na téma:  „Ve zdravém těle, zdravý duch“. Velmi poutavým způsobem za pomoci dataprojektoru se otci Miroslavovi podařilo upoutat širokou veřejnost různého věkového složení.

 

Malá akademie

Před malou akademií si přítomní mohli prohlédnout zdobené perníčky a vyrobené šperky. Na akademii vystupovali místní Orlové s aerobikem Berušky a malé ukázky cvičení z oddílu Rodiče s dětmi. Dále předvedli své umění následující jednoty a hosté:  jednota Orla Domanín (aerobik), jednota Orla Vnorovy (gymnasté), místní  Mateřská křesťanská školka, malá schola farnosti, folklorní soubor Dolinečky III. Každý z vystupujících obdržel občerstvení, sladkou odměnu a pexeso s orelským tématem.

Během akademie byli vyznamenáni nejstarší zasloužilí členové jednoty Staré Město za celoživotní přínos a reprezentaci jednoty v oblasti sportu a kultury. Zdravice pronesli i vzácní hosté, a to starosta Města Josef Bazala, duchovní správce farnosti Mgr. Miroslav Suchomel, Ing. Antonín Zelina starosta Župy Velehradské a za ústředí Orla Božetěch Kostelka, který také předal se starostkou jednoty Dagmar Zálešákovou čestná vyznamenání.

           

Posezení a beseda na téma: Ohlédnutí do historie

Po ukončení akademie byli pozváni všichni přítomní na posezení s malým občerstvením. Zde probíhalo promítání fotografií od historie po současnost. Pak následovala volná zábava až do večerních hodin.

 

 

Výstava fotografií Ing. Bohumila Ferdy v prostorách malého sálu probíhala po oba dva dny slavností. Setkala se s velkým zájmem široké veřejnosti i televize Slovácko a místních Staroměstských novin.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město