19.11.2018 13:33

Oslava 100.výročí

Naše jednota ORLA byla vyzvána, aby se spolu s dalšími spolky zúčastnila ve čtvrtek 25.10.2018 oslav k 100. výročí založení Československa, nad kterými mělo záštitu Město Staré Město.

Akce začala u malého památníku u sokolovny, kde vyhrávala Staroměstská kapela a pak představitelé města zasadili dvě lípy. Poté jsme se dle pokynů seřadili do průvodu. V čele šli naši orlové i bratři sokolé s prapory, zástupci města a za nimi děti s rozžatými lapmičkami, lampióny nebo jinými světýlkami. Pak následovala Staroměstská kapela a ostatní veřejnost. Celý dlouhý průvod se tak přesunul k památníku legionářů u základní školy. Zde delegace města, staroměstské jednoty ORLA a Sokola, uctilii památku padlých legionářů položením květin. Žákyně základní školy přednesly báseň a starosta města Josef Bazala krátký projev. Skauti po celou dobu drželi čestnou stráž. Pak jsme zazpívali československou státní hymnu..

Všichni účastníci pokračovali v průvodu až ke hřbitovu, kde jsme u pomníku uctili památku obětí 1. světové války a zapálili svíčky.

Celý světýlkový průvod pokračoval až ke kostelu sv. Ducha, kde bylo v prostorách jezuitského sklepa připraveno pro všechny malé i velké účastníky této vydařené akce občerstvení.

Děkuji praporečníkům i všem orelským dětem a jejim rodičům, že tak v hojném počtu podpořili oslavy 100.výročí založení Československa.

Dagmar Zálešáková

starostka Orla

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město