08.03.2023 18:47

Orelský slavíček 2023

V sobotu 4.3.2023 se po dvouleté pauze  konala přehlídka ve zpěvu jednotlivců a malých skupin Orelský slavíček.

Zúčastnili se jí zástupci orelských jednot Vizovice, Staré Město a místní jednoty Domanín. Letošní účast byla v porovnání minulých ročníků nadprůměrná. Po krátkém zahájení, a rozezpívání v doprovodu kytary, následovala samotná přehlídka. Krásné pěvecké výkony dětí byly vždy po zásluze odměněny velkým potleskem. Na závěr byli všichni účastníci odměněni diplomem a sladkostmi. Z naší jednoty Staré Město vystupovalo 9 malých zpěváčků (Alžbětka Berková, Maruška Psotková, Cyril Hlaváček, Magička Gášková, Terezka Psotková, Alžbětka Ferdová, Kamilka Psotková, Dorotka Hlaváčková a Anička Gieslová).

Odjížděli jsme spokojeni a příjemně naladěni. Poděkování patří všem místním organizátorům za příjemnou atmosféru přehlídky.

Stanislav Giesl, cvičitel dětí a mládeže v oddíle Stolní tenis

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město