06.05.2015 19:51

Orelský den v Kašavě 2015

V neděli 3.května 2015 se konal župní Orelský den v Kašavě za Zlínem. Vystoupit přijely jednoty z Domanína, Starého Města, Vizovic, Zlína a místní z Kašavy. Akce začala v 13.00hod mší svatou, kterou koncelebroval župní vzdělavatel otec František Král v místním kostele sv.Kateřiny. Z kostela šel průvod s prapory a hudbou na stanoviště před obecním úřadem. Zde všechny přivítal starosta obce a zároveň starosta místní jednoty Orla br.Jarcovják, spolu se starostou župy Velehradské, br.Josefem Častulíkem. V pestrém programu, který uváděla Marcela Sousedíková se na podiu  postupně vystřídal zpěv a hra na housle, dětská schola, aerobik, mažoretky, zumba, ukázka kruhového tréninku atletického oddílu a folklorní soubor Trnečka.

Naši staroměstskou jednotu zastupovaly tři oddíly. Nejprve vystoupili zástupci oddílu Cvičení rodičů s dětmi s krátkou ukázkou rozcvičky, kdy za pomoci básniček a písniček protáhly celé tělo. Pak předvedly indiánský tanec kolem totemu děti jako indiáni z oddílu Cvičení a pohybové hry I a nakonec se představily děti z oddílu Cvičení a pohybové hry II, které se proměnily v mravence a předvedly ukázku z aerobiku.

I přes chladné počasí vládla skvělá atmosféra a účinkující svá vystoupení předvedli s maximálním nasazením a soustředěním a byli po zásluze odměněni jak potleskem diváků, tak i sladkou odměnou. Pro děti byl připraven skákací hrad a vystaveny jejich kresby, které zaslaly do župní soutěže na téma „Moje budoucí povolání“. V programu proběhlo vyhodnocení soutěže a děti obdržely s roukou br.Častulíka a br.Brhela diplomy a věcné upomínky.

Domácí jednotě Orla patří velké díky za bohaté občerstvení, které připravili nejen pro účinkující, ale i pro jejich doprovod. Na tuto dobře připravenou akci budeme ještě dlouho vzpomínat.

 

                                                Dagmar Zálešáková, starostka jednoty St.Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel Staré Město

Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město