06.05.2015 19:51

Orelský den v Kašavě 2015

V neděli 3.května 2015 se konal župní Orelský den v Kašavě za Zlínem. Vystoupit přijely jednoty z Domanína, Starého Města, Vizovic, Zlína a místní z Kašavy. Akce začala v 13.00hod mší svatou, kterou koncelebroval župní vzdělavatel otec František Král v místním kostele sv.Kateřiny. Z kostela šel průvod s prapory a hudbou na stanoviště před obecním úřadem. Zde všechny přivítal starosta obce a zároveň starosta místní jednoty Orla br.Jarcovják, spolu se starostou župy Velehradské, br.Josefem Častulíkem. V pestrém programu, který uváděla Marcela Sousedíková se na podiu  postupně vystřídal zpěv a hra na housle, dětská schola, aerobik, mažoretky, zumba, ukázka kruhového tréninku atletického oddílu a folklorní soubor Trnečka.

Naši staroměstskou jednotu zastupovaly tři oddíly. Nejprve vystoupili zástupci oddílu Cvičení rodičů s dětmi s krátkou ukázkou rozcvičky, kdy za pomoci básniček a písniček protáhly celé tělo. Pak předvedly indiánský tanec kolem totemu děti jako indiáni z oddílu Cvičení a pohybové hry I a nakonec se představily děti z oddílu Cvičení a pohybové hry II, které se proměnily v mravence a předvedly ukázku z aerobiku.

I přes chladné počasí vládla skvělá atmosféra a účinkující svá vystoupení předvedli s maximálním nasazením a soustředěním a byli po zásluze odměněni jak potleskem diváků, tak i sladkou odměnou. Pro děti byl připraven skákací hrad a vystaveny jejich kresby, které zaslaly do župní soutěže na téma „Moje budoucí povolání“. V programu proběhlo vyhodnocení soutěže a děti obdržely s roukou br.Častulíka a br.Brhela diplomy a věcné upomínky.

Domácí jednotě Orla patří velké díky za bohaté občerstvení, které připravili nejen pro účinkující, ale i pro jejich doprovod. Na tuto dobře připravenou akci budeme ještě dlouho vzpomínat.

 

                                                Dagmar Zálešáková, starostka jednoty St.Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město