08.06.2016 00:12

orelský den 2016

V neděli l.května 2016 se konal v Polešovicích orelský den Župy Velehradské, který jsme zahájili mší svatou v místním farním kostele sv.Petra a Pavla. Potom jsme se přesunuli do multifunkčního areálu za základní školou, kde proběhl bohatý kulturní a sportovní program.

Místostarosta Župy Velehradské a předseda kulturní rady bratr Petr Brhel přivítal všechny přítomné, zvláště pak vzácné hosty – starostu ORLA ČR bratra Ing. Stanislava Juránka, starostu Župy Velehradské bratra Josefa Častulíka, místostarostu župy Ing. Antonína Gazárka a starostu městyse Polešovic Ing. Michala Zapletala.

Kulturní program zahájily děti z místní jednoty a pak se postupně představily jednoty Staré Město, Kunovice, Domanín, Moravský Písek, Zlín, Vnorovy a Slavičín se svými vystoupeními.

Současně probíhaly fotbalové  dovednosti, soutěž v letním biatlonu a volejbal, kde se utkalo družstvo Slovácko versus Valaši.

Jednota Orla Staré Město se prezentovala třemi oddíly s 54 účinkujícími. Náš nejmladší vystupující oddíl „Cvičení rodičů s dětmi“ předvedl krátkou ukázku rozcvičky s padákem, po něm oddíl „Cvičení a pohybové hry I“ vystoupil s pásmem básniček a písniček, které si připravil k oslavě Svátku Matek a nakonec děvčata a kluci z oddílu  „Cvičení a pohybové hry II“ zatančily na písničku „Oliver Twist“.

Na závěr jsme si zazpívali orelský pochod „Vzhůru Orle Slovanský“.

Orelský den se vydařil, počasí nám přálo, pohoštění bylo pro všechny účinkující dobře zajištěno, tak že nezbývá než poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu této pěkné akce / pořadatelů, účinkujícím, sponzorům, divákům …/

 

                                                         Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Staré Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město