02.09.2013 02:46

Orelská pouť na sv.Hostýně 25.8.2013

Letošní pouť orlů u Panny Marie Svatohostýnské proběhla za účasti vzácných hostů, pana kardinála Dominika Duky a arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera, kteří koncelebrovali mši svatou. V slavnostním průvodu 58 orelských praporů s praporečníky a za doprovodu dechové hudby z Vnorov přišli k oltáři na venkovní podium. Všechny přítomné přivítal starosta Orla br. Juránek. Po mši svaté bylo ještě orelské shromáždění.

Den před poutí se zástupci jednoty Staré Město zúčastnili sportovních aktivit - běhu k Božímu hrobu, kde Anička Ferdová získala stříbrnou medaili a její maminka zlato. Pak následovala světelná křížová cesta s otcem Pavlem Kopeckým a zpívání na schodech za hudebního doprovodu schóly.

Celá akce se vydařila, počasí nám přálo a domů jsme odjížděli plni krásných zážitků se setkání s přáteli a posilněni nejen na těle, ale i na duši.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město