08.09.2019 18:07

Orelská pouť 2019

Jako každoročně i letos se slétli Orli na sv. Hostýn, aby sportem i mší svatou uctili patronku orlů P.Marii a vyprosili si požehnání pro další činnost orelské rodiny. O to slavnostnější bylo vše, protože OREL slavil 110. výročí založení.

V sobotu 24.8. proběhl v rámci Orelské běžecké ligy běh k Božímu hrobu, následovala mše svatá pro poutníky, světelná křížová cesta a zpívání na schodech u baziliky.

V neděli 25.8. se 45 praporečníků s krásnými orelskými prapory seřadilo do průvodu, aby jako předvoj před kněžími a vzácnými hosty se účastnili na mši svaté, kterou celebroval mons. Jan Graubner. Dary přinášeli zástupci mládeže, rodin a seniorů. Z naší župy Velehradské dary nesla dvojčata Barunka a Olinka Halodovy v lidových krojích, jako zástupci rodin manželé Doležalovi se svými čtyřmi dětmi. Za seniory pak br.Ing. Antonín Zelina z Domanína a ses. Dagmar Zálešáková z jednoty St.Město.  Po slavnostní mši proběhlo orelské shromáždění za účasti čelních představitelů Orla a hostů. Program zpestřila CM Donava a hudební skupina Fatima.

Po svátostném požehnání v bazilice a orelské křížové cestě jsme se rozloučili  s Matkou Boží Svatohostýnskou a posíleni na duchu i na těle odjížděli domů.

 

                                                                                                Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město