30.08.2016 14:59

Orelská pouť 2016

Jako každý rok i letos se konala třetí srpnovou neděli pouť Orlů na svatém Hostýně. Tentokrát se slétli Orli z celé ČR 21.8.2016, aby vzdali chválu Panně Marii Svatohostýnské, a také si u ní vyprosili požehnání a ochranu pro další činnost.

Letošní pouť byla jiná než poutě předešlé. Konala se v den 48. výročí násilného obsazení naší vlasti „bratry“ ze spojeneckých varšavských vojsk a i počasí bylo takové, jaké jsme na sv. Hostýně ještě nezažili. Déšť začal již při slavnostním průvodu orelských praporů a sílil a přibýval na intenzitě i s větrem. Byla to zkouška pro celou orelskou rodinu, ve které Orli obstáli a tak přinesli oběť Matce Boží. Mši svatou koncelebroval plzeňský emeritní biskup František Radkovský.

Po mši svaté za stálého deště pokračovalo orelské shromáždění, na kterém byla také  předána stříbrná medaile in memoriam za zásluhy naší sestře Barunce Halodové. Ocenění převzal manžel Antonín s dvojčaty Barunkou a Olinkou.

Po svátostném požehnání a křížové cestě, která byla kvůli vytrvalému dešti  v bazilice jsme se rozloučili s Matkou Boží Svatohostýnskou a  odjížděli do svých domovů.

 

                                                                      Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město