30.08.2016 13:59

Ohlédnutí za školním rokem 2015-2016

Ukončení sezony cvičení školního roku 2015/2016 proběhlo v naší jednotě již tradičně před začátkem prázdnin.

Nejmladší děti z oddílu „Cvičení rodičů s dětmi“ měly opékání špekáčků na orelské zahradě, spojené s netradiční rozcvičkou a pohybovými hrami. Počasí bylo krásné a všichni rodiče i děti si celou akci náramně užili.

Starší děti z oddílu „Cvičení a pohybové hry I“ měly připraveny stanoviště  na pohádku „Krtek a orel“, kde prováděly různé úkoly. Za splnění každého úkolu dostaly do kartičky razítko. Pak proběhlo vyhodnocení se sladkou odměnou.

Oddíl „Cvičení a pohybové hry II“ zase hledal ukrytý poklad ve starém kufříku. Nejdříve za pomocí indicií ukrytých v obálkách vyluštily šifry a podle daných instrukcí pokračovaly dál. Musely hodně přemýšlet a lámat si hlavu s různými hádankami a křížovkami, ale nakonec všechno vyřešily a vytoužený poklad /sladkosti/ si rozdělily.

V obou oddílech „Cvičení a pohybové hry I a II“ proběhlo také vyhodnocení docházky do cvičení ve školním roce 2015/2016. Kdo se umístil na prvních třech místech, dostal za odměnu pěknou věcnou cenu.

Děti se těší, že po prázdninách se sejdou se svými cvičitelkami a to v neděli 4.září.2016 na mši svaté v kostele Sv.Ducha ve 14.00 hod. Potom bude následovat zábavné odpoledne se soutěžemi.

 

                                                                           Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město