30.08.2016 13:59

Ohlédnutí za školním rokem 2015-2016

Ukončení sezony cvičení školního roku 2015/2016 proběhlo v naší jednotě již tradičně před začátkem prázdnin.

Nejmladší děti z oddílu „Cvičení rodičů s dětmi“ měly opékání špekáčků na orelské zahradě, spojené s netradiční rozcvičkou a pohybovými hrami. Počasí bylo krásné a všichni rodiče i děti si celou akci náramně užili.

Starší děti z oddílu „Cvičení a pohybové hry I“ měly připraveny stanoviště  na pohádku „Krtek a orel“, kde prováděly různé úkoly. Za splnění každého úkolu dostaly do kartičky razítko. Pak proběhlo vyhodnocení se sladkou odměnou.

Oddíl „Cvičení a pohybové hry II“ zase hledal ukrytý poklad ve starém kufříku. Nejdříve za pomocí indicií ukrytých v obálkách vyluštily šifry a podle daných instrukcí pokračovaly dál. Musely hodně přemýšlet a lámat si hlavu s různými hádankami a křížovkami, ale nakonec všechno vyřešily a vytoužený poklad /sladkosti/ si rozdělily.

V obou oddílech „Cvičení a pohybové hry I a II“ proběhlo také vyhodnocení docházky do cvičení ve školním roce 2015/2016. Kdo se umístil na prvních třech místech, dostal za odměnu pěknou věcnou cenu.

Děti se těší, že po prázdninách se sejdou se svými cvičitelkami a to v neděli 4.září.2016 na mši svaté v kostele Sv.Ducha ve 14.00 hod. Potom bude následovat zábavné odpoledne se soutěžemi.

 

                                                                           Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Orel Staré Město

Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město