19.03.2015 18:51

Ohlédnutí za duchovní orelskou obnovou seniorů župy Velehradské

Na duchovní obnovu, která se konala ve dnech 13. až 15.3.2015 na Velehradě se slétli zástupci orlů z jednot Malenovice, Polešovice, Slavičína, Starého Města a Uherského Hradiště.

Prostředí Velehradu nás přivítalo s otevřenou náručí a poskytlo vše potřebné ke zpytování svědomí, vedoucí k řádnému přijetí svátosti smíření, pod vedením P.Ladislava Arvaie SJ. Vodítkem duchovní obnovy byly myšlenky sv. Ignáce. Některé nosné myšlenky – „Bolest v životě je potřeba vést skrze Krista. Uvědomit si hloubku svého života. Představit si Krista na kříži a začít s ním rozmluvu o tom, co jsem udělal nebo neudělal pro Krista a své bližní“. Rozmluva má být jako když kamarád rozmlouvá s kamarádem. Naše představivost dostává nové obzory. Způsob, jak Pán Ježíš vykoupil člověka je jedinečný. Byla též nastolena otázka, proč jsou duchovní cvičení důležitá pro žití každého z nás? Životopisy svatých nám ukazují jejich způsob  žití ve znamení doby – být s Bohem. Když se Pán ptá Petra máš mě rád ? To je otázka i pro mne. Takových a podobných myšlenek bylo nastoleno mnohem víc. Byli jsme vybízeni k tichému rozjímání nad Písmem svatým.

Sobotní závěr dne byl zakončen společnou modlitbou růžence za zemřelé i živé členy orelské organizace. Tímto způsobem jsme vlastně dávali příklad pro budoucnost orelské myšlenky v našem životě.

Na závěr je třeba vzdát dík za toto duchovní cvičení. Chtěl bych, aby tato událost byla od každého z nás poděkováním předešlé generaci za příklad uchování víry v praktickém životě.

 

                                                       Zdeněk Vojtek, jednota Staré Město

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město