18.03.2021 13:28

Ohlédnutí za činností jednoty ORLA Staré Město 2020

Rok 2020 jsme zahájili našim Orelským karnevalem pro děti 2.února. Motiv byl „Ferda Mravenec a jeho přátelé“. I přes začínají chřipkové období se akce vydařila ke spokojenosti dětí i nás pořadatelů.

Výroční členská schůze jednoty 14.února proběhla za velké účasti a podpory členské základny. Schválili jsme bohatý plán činnosti, který se nám však díky následné pandemii již nepodařilo splnit.

Za zpřísněných hygienických opatření a omezeného počtu osob ještě proběhla pobožnost Křížové cesty 12.3.kterou vedla naše jednota. Župní sjezd župy Velehradské, jenž se měl konat na Orlovně ve Starém Městě 13.března se již neuskutečnil. Přesto se ještě podařil odsloužit v sobotu ráno 13.3. úmysl mše svaté, ale jen za účasti orlů místní jednoty.

Pandemie propukla s plnou silou a tak veškeré akce a činnost byla zakázána.

Po uvolnění situace s Covid-19, se podařilo za dodržení všech vládních nařízení a opatření uskutečnit 20.6. volební sjezd župy Velehradské v náhradních prostorách pod kostelem sv.Ducha, kterému předcházela mše svatá za ORLY.

Proběhlo také plánované „Školení první pomoci“ na Orlovně 27.6.

Zúčastnili jsme se s praporem akce „Modlitby za vlast“ 4.7. v bazilice na Velehradě a 5.7. tradiční poutě k sv.Cyrilu a Metoději, se zahájením u hrobu Mons.Šrámka.

I na orelskou pouť na sv. Hostýn 23.8. jsme jeli autobusem.

Na župní pouti mládeže na Provodově 5.9. jsme také byli. Poslední velkou orelskou akcí bylo zahájení nového školního roku 6.9. s farností se mší svatou a zábavnými stanovištěmi pro děti, které jsme připravili.

Rozběhla se také pravidelná cvičení v oddílech dle rozvrhu, ale po zhoršení situace bylo dle vládního usnesení a vyhlášení nouzového stavu vše pozastaveno až do odvolání.

Tak skončil rok 2020.

                                                                     Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město