14.12.2018 01:41

Ocenění dobrovolných pracovníků

Ráda jsem přijala pozvání, abych doprovodila svou maminku Dagmar Zálešákovou na slavnostní setkání při příležitosti XV. ročníku ocenění dlohodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků, které se konalo 3.prosince 2018 v prostorách Baťovy vily ve Zlíně.

Jak řekl pan Mgr. Miroslav Kašný, radní pro oblast kultury, památkové péče, církví, mládeže a sportu, porota měla těžký úkol vybrat z 26 navržených kandidátů 17 dobrovolných pracovníků, kteří se v této nezištné činnosti s mládeží dlouhodobě věnují.

Setkání zahájil hejtman zlínského kraje Jiří Čunek, který všechny přítomné přivítal.

Podle abecedního pořadí byli představeni jednotlivě vybraní kandidáti a jako výraz uznání a poděkování za dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje, obdrželi všichni ocenění pamětní list a medaili, dárkovou kazetu a ženy krásnou kytičku.

V kulturní vložce se představili žáci ZUŠ ze Zlína, hrou na saxofony a zpěvem za doprovodu klavíru.

Výborné pohoštění připravili studenti Střední hotelové školy Zlín.

V slavnostní a pohodové atmosféře čas rychle uběhl a nám nezbývalo než se rozloučit a poděkovat těm, kteří toto slavnostní setkání připravili.

Děkuji panu starostovi Josefu Bazalovi, který podal návrh na ocenění a tak zhodnotil dlouholetou a obětavou práci mojí maminky s dětmi ve staroměstské jednotě Orla.

Zároveň gratuluji Ing. Antonii Řádkové, která byla rovněž oceněna za práci v Sokole.

                                                                                                                                                                    Ing. Dagmar Jarotková

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město