22.06.2010 20:50

Nová poutní cesta Růžence

V neděli odpoledne 13.6.2010 se vydala početná skupina farníků i Orlů ze Starého Města vedená duchovním otcem Miroslavem Suchomelem na pěší pouť na Velehrad. Poutníci vyšli za doprovodu Staroměstské kapely od rozestavěné stavby kostela sv. Ducha. V čele průvodu byla nesena socha Panny Marie - Rosa Mystika. Za zpěvu mariánských písní se přišlo k prvnímu zastavení nově vybudované poutní cesty. Zde již čekali poutníci z okolních farností. Před slavnostním posvěcením prvního zastavení Radostného růžence otcem biskupem Janem Graubnerem a otevřením nové poutní cesty spojující Staré Město s Velehradem. V krátkém projevu pozdravil přítomné Josef Bazala, starosta Starého Města, dále otec Jan Peňáz, představitel Matice Velehradské a Mons. Jan Graubner. Přítomní s modlitbou růžence putovali od jednoho zastavení k druhému. Naše farnost věnovala finanční prostředky k realizaci druhého zastavení Radostného růžence. U každého zastavení byl vždy představen dárce, který dále vedl růženec k dalšímu zastavení. Po projítí celé poutní cesty - zastavení Radostného růžence, Růžence světla, Bolestného růžence a Slavného růžence, byla celá akce ukončena svátostným požehnáním ve velehradské bazilice.

                                                                       

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město