15.02.2012 19:22

My tři králové jdeme k vám.....

Již několikátý rok, tak  i v letošním roce 2012 se zapojili členové jednoty Orla Staré Město do Tříkrálové sbírky ve Starém Městě, pořádané oblastní Charitou ve spolupráci  s místní farností. Dvacet jedna skupinek vyrazilo v pátek odpoledne po mši svaté, aby křídou označilo domy či byty a popřálo zdraví a doneslo požehnání těm, kdo v nich bydlí. Malí koledníci s jejich vedoucími se činili, počasí jim přálo a lidé ve Starém Městě byli opět štědří. Poděkování patří všem členům Orla, kteří se zapojili do této krásné akce.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město