17.03.2020 17:54

Mše svatá L.P. 2020

V sobotu 14. března jsme měli v kostele Sv. Ducha slavit mši svatou „Za živé i zemřelé členy ORLA, za požehnání pro další činnost a za zdárný průběh sjezdu Župy Velehradské“, spolu se zvolenými 75 delegáty z 21 jednot naší župy.

Bohužel k vůli epidemii koronaviru se tato akce nemohla uskutečnit. Po domluvě s naším správcem farnosti o. Mgr. Miroslavem Suchomelem jsme sice v omezeném počtu do 30 lidí slavili tuto svatou oběť, ale z intence jsme museli vypustit slova o sjezdu. Všechny naše díky a prosby byly směrovány na činnost celé organizace, jejího zakladatele p. Jana Šrámka, zakladatele jednoty p. Josefa Pospíšila atd.

Chci poděkovat touto cestou ještě jednou všem, kteří přišli na mši svatou i těm, kteří se zapojili do liturgie. Našim členům ministrantům br. Vojtovi a Míšovi Gieslovým, Petříku a Pavlíkovi Jarotkovým, varhaníkovi Honzovi Plevákovi, lektorce Mgr. Janě Ferdové, která se ujala čtení, ses. Elišce Jarotkové  a Aničce Ferdové za přednesené přímluvy, praporečníkovi jednoty br. Zdeňku Vojtkovi a v neposlední řadě o. Miroslavovi, který mši svatou sloužil.

 

 

                                                                            Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Staré Město

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město