10.12.2012 10:48

Mikulášská nadílka 2012

Svatý Mikuláš nezapomněl ani letošní rok a přišel i s andělským doprovodem na Orlovnu, aby rozzářil oči dětí a podělil je pěknou nadílkou. Letos měl zase o něco více práce, protože k oddílům Cvičení rodičů s dětmi, Cvičení a pohybové hry 1, Cvičení a pohybové hry 2, Stolní tenis, Florbal, Cvičení pro kluky a Rekreační sporty, přibyl další oddíl Moderní tanec.
Z některých oddílů si děti připravily pro svatého Mikuláše ukázky z toho, co se během roku v Orle naučily. Ty nejodvážnější  přednesly básničku nebo zazpívaly.
Celá mikulášská nadílka se velmi vydařila a líbila se nejen dětem, ale i jejich rodičům a příbuzným, kteří své ratolesti doprovázeli.
Velké poděkování patří všem, kdo se na zdárném průběhu této velké akce podíleli i paní Knedlíkové vedoucí Potravin na Brněnské ulici.

                                                                                                                                              Zálešáková Dagmar - starostka jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město