17.03.2020 17:52

Křížová cesta L.P. 2020

Na pátek 13.března jsme se s naším duchovním otcem Mgr.Miroslavem Suchomelem domluvili, že naše staroměstská jednota ORLA povede křížovou cestu.

Totiž v postní době každé pondělí, středu a pátek různá společenství ve farnosti např. /ženy uklízející kostel, akolyté, zastupitelé města, ministranti, senioři, cursilisté, scholička, děti, připravující se na první přijetí eucharistie, Josefové …/, aby spolu s ostatními věřícími prošli cestou kříže.

To jsme ještě netušili, že letošní křížová cesta se bude konat jen v omezeném počtu návštěvníků. K vůli epidemii koronaviru vláda rozhodla, že může být na bohoslužbě celkem maximálně 30 lidí.

Naši malí i velcí Orli a Orlice šli vždy seřazeni v průvodu za křížem, ministranty a praporem jednoty k oltáři, v počtu 25 a více. A to nepočítám Orly seniory a ostatní přítomné v kostele. Tak se stalo, že po naplnění určené kvóty se kostel zamknul a nikdo víc se již dovnitř nedostal. O to vroucněji jsme se poklonili Ježíši ve svatostánku a za zpěvu žalmu „Ježíši ukřižovaný.....“ jsme pokračovali k I. zastavení křížové cesty. Zde jsme Pánu Ježíši poděkovali za to, že z LÁSKY k nám se nechal odsoudit, aby nás  svou smrtí vykoupil. Tak jsme pokračovali od zastavení k zastavení a vždy pár slovy přiblížili situaci, kterou Ježíš prožíval za naše hříchy. Po XIV. zastavení, kdy Pána Ježíše ukládají do hrobu, aby třetího dne z něho slavně vstal, jsme přešli před svatostánek.

Abychom získali plnomocné odpustky, které jsme věnovali všem zemřelým Orlům a duším v očistci, jsme se pomodlili modlitby“ Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha“ a ještě na úmysl svatého Otce „ Zdrávas Královno“. Se znamením kříže „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému ….“, jsme letošní křížovou cestu zakončili.

Velké „Pán Bůh zaplať“ patří všem, kteří přijali moderování jednotlivých zastavení i ostatním Orlům a Orlicím, kteří se jen v omezeném počtu mohli zúčastnit křížové cesty, a tak důstojně reprezentovat naši jednotu.

 

                                                    Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město