11.04.2019 19:10

Křížová cesta L.P. 2019

V pátek 22.března se naše staroměstská jednota ORLA ujala moderování

křížové cesty.

Pravidelně v postní době se každé pondělí, středu a pátek setkávají různá společenství např. akolyté, zastupitelé města, ministranti, senioři, cursilisté, scholička, děti, které se připravují na první přijetí eucharistie, Josefové …, aby spolu s ostatními věřícími prošli cestou kříže.

Naši malí i dospělí Orli a Orlice šli v průvodu za křížem i s praporem jednoty k oltáři, kde se poklonili Ježíši ve svatostánku a pak za zpěvu žalmu pokračovali k I. zastavení: Ježíš odsouzen na smrt. Zde Pánu Ježíši poděkovali za to, že z LÁSKY k nám se nechal odsoudit, aby nás  svou smrtí vykoupil. Tak jsme pokračovali od zastavení k dalšímu zastavení a vždy pár slovy přiblížili situaci, kterou Ježíš prožíval za naše hříchy. Po XIV. zastavení, kdy Pána Ježíše ukládají do hrobu, aby třetího dne z něho slavně vstal, jsme přešli ke svatostánku.

Abychom získali plnomocné odpustky, které jsme věnovali všem zemřelým Orlům a duším v očistci, jsme se pomodlili modlitbu Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha a na úmysl svatého Otce, Zdrávas Královno. Se znamením kříže Sláva Otci i Synu i Duchu svatému ….naši malí i velcí Orli a Orlice letošní cestu kříže ukončili.

Děkuji všem, kteří se ujali moderování jednotlivých zastavení i ostatním Orlům a Orlicím, kteří se v hojném počtu zúčastnili křížové cesty a tak důstojně reprezentovali naši jednotu.

 

                                                    Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město