08.03.2023 18:33

Křížová cesta 2023

V pátek 3.3. v 18 hod. se sešli členové naší jednoty Orla v kostele sv. Ducha ve Starém Městě. V tento den se konala orelská křížová cesta a poté mše svatá.

 Nechyběl ani náš orelský prapor. Za hudebního doprovodu br. Petrem Jarotkem a zpěvem písně jsme se přemísťovali k jednotlivým zastavením, zástupci z řad dětí, mládeže a cvičitelů četli jednotlivá zastavení. Úvodní a závěrečnou modlitbu měla na strarosti naše starostka ses. Dagmar Zálešáková. 

Po křížové cestě následovala mše svatá za živé a zemřelé členy Orla.

Děkuji všem členům, kteří se zúčastnili a pomohli k důstojnému průběhu křížové cesty i mše svaté!

S orelským pozdravem "Zdař, Bůh!"

Jana Ferdová, cvičitelka

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město