09.04.2022 15:10

Křížová cesta 2022

V pátek 18.3. vedla naše jednota ORLA Staré Město pobožnost křížové cesty. Mladí členové, děti i dospělí ORLI, chtěli touto pobožností poděkovat Pánu za požehnání, kterými provází naši orelskou činnost i v této době a zároveň poprosit za ukončení války na Ukrajině.

V průvodě v čele s orelským praporem před svatostánkem jsme se poklonili přítomnému Ježíši a za zpěvu písně „Vzpomeň Izrael, vzpomeň Izrael...“, který doprovázel hrou na kytaru náš sekretář jednoty bratr Ing. Petr Jarotek, jsme postupovali od I. až po XIV. zastavení. Po krátkém zamyšlení u každého zastavení nad utrpením Ježíše, které prožíval pro naše hříchy a za naše vykoupení, jsme

pobožnost zakončili před svatostánkem. Pro získání plnomocných odpustků jsme se pak pomodlili modlitby Otče náš..., Zdrávas Maria..., Věřím v Boha... . Na úmysl svatého Otce Františka ještě Zdrávas Královno... . Vše jsme věnovali zemřelým Orlům, obětem války a duším v očistci.

 

                                                                                   Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město