18.03.2021 13:28

Křížová cesta 2021

Na pátek 26.2. si připravila jednota ORLA Staré Město pobožnost křížové cesty. Mladí členové, děti i dospělí ORLI, chtěli touto pobožností poděkovat Pánu za Lásku a Požehnání, kterými provází naši orelskou činnost i v této době a zároveň poprosit za ukončení probíhající pandemie Covid-19.

V průvodě v čele s orelským praporem před svatostánkem jsme se poklonili přítomnému Ježíši a za zpěvu žalmu „Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji...“, který doprovázel hrou na kytaru náš sekretář jednoty bratr Ing. Petr Jarotek, jsme postupovali od I. až po XIV. zastavení. Po krátkém zamyšlení u každého zastavení nad utrpením Ježíše, které prožíval za naše hříchy a naše vykoupení, jsme

pobožnost zakončili před svatostánkem modlitbami za získání plnomocných odpustků, které jsme věnovali všem zemřelým Orlům a duším v očistci.

 

                                                                                   Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město