08.04.2017 07:32

Křížová cesta 2017

V pátek 31.3.2017 v 18.00 hod. vedli členové staroměstské jednoty ORLA v novém chrámu Svatého Ducha pobožnost křížové cesty. Již několik let moderují různá společenství farnosti tuto pobožnost přede mší svatou. Tentokrát nastoupili členové staroměstské jednoty Orla i s orelským praporem. V tichém průvodu přes celý kostel šli v čele ministranti s křížem, pak děti s lucerničkami, praporečník br. Zdeněk Vojtek s praporem a ostatních 14 členů, kteří měli rozděleny jednotlivá zastavení. Začali jsme společnou modlitbou u oltáře a pokračovali za doprovodu kytary br. Ing.Petra Jarotka a za zpěvu žalmu „Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji ...“, k jednotlivým zastavením. V této postní době máme v kostele Sv.Ducha zapůjčenou Křížovou cestu od kněžpolského rodáka akademického malíře Františka Karla Foltýna, která byla autorem vytvořena v roce 1977. Je vyjímečná nejen svým výtvarným pojetím v kombinaci s přírodou a moderní civilizací, ale i tím, že poslední zastavení Křížové cesty není uložení Ježíše do hrobu, ale jeho Vzkříšení!

Ve čtrnácti textech bolestné Ježíšovy pouti přes Jeho křivé obvinění, předem připravený rozsudek, až po potupnou smrt na kříži jsme se na závěr ještě pomodlili modlitby za získání plnomocných odpustků, které jsme věnovali všem zemřelým Orlům a duším v očistci.

Všem zástupcům orelské mladší i starší generace, kteří přišli, děkuji.

 

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město