28.08.2010 08:39

Jubilejní pouť na Sv. Hostýn

V neděli 22.8.2010 se konala orelská pouť na Sv. Hostýně. Tento rok jsme si připomněli 20.výročí od znovuobnovení Orla. Slavná mše svatá, kterou koncelebroval světící biskup Pavel Posád, byla zahájena průvodem orelských praporů z jednot a žup z celé ČR. Po ukončení mše následoval krátký kulturní program, jenž uváděl P. Prokop Siostrzonek. Potom jsme se vydali na křížovou cestu s P. Pavlem Dokládalem, který opět svým originálním pojetím, hlubokými myšlenkami a příklady ze života nás provázel po všechna zastavení.

Počasí nám přálo, a tak umocnilo krásnou atmosféru celé pouti. Posilněni nejen duchovními zážitky, ale také zdravým horským vzduchem jsme se rozloučili s Matkou Boží Svatohostýnskou a doufáme, že se opět za rok sejdeme nejen s Ní, ale i s ostatními bratry, sestrami a známými.

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město