03.11.2018 09:13

Duchovní obnova na Orlovně 2018

Letos se v naší farnosti opět uskutečnila podzimní duchovní obnova. V sobotu 27. října proběhla na Orlovně duchovní obnova, kterou vedl P. Dr. Daniel Vícha na téma Církev podle papeže Františka. Na první pohled by se téma mohlo zdát těžké, nezáživné a mnohý by si mohl snad i myslet, že je určené spíš k odborným diskuzím, ale opak byl pravdou. Hned na začátku byli posluchači vtáhnutí do tématu otázkou: „Co si myslíte, že je hlavním úkolem církve?“ Zaznělo mnoho správných odpovědí, které otec Daniel shrnul. Posláním církve je dělat to, co dělal Kristus, během svého života na zemi. Také byla vyzdvižena myšlenka papeže Františka, který mluví o církvi, jako „polní nemocnice“. Kde nemá cenu se těžce raněného ptát, zda se léčí s cukrovkou, když mu krvácí noha a je nutné nejprve ošetřit toto vážné zranění. Jinak řečeno je potřeba řešit akutní problém a ostatní se dá posléze doladit. V další myšlence zaznělo, že církev je jako matka, která dává život, doprovází a pečuje. Dále bylo zmíněno, že církev je celý Boží lid a je domem pro všechny. Hlavní je mít rád církev přes veškerou její historii a skandály, neboť ani já nejsem dokonalý. Promluvy byly založeny na myšlenkách papeže Františka, ale byly obohaceny i o osobní zkušenosti a postřehy otce Daniela. Byly zmíněny i aktuální problémy, se kterými se potýká církev. Po vydatném obědě byl dán prostor pro dotazy, kterých se sešlo opravdu hodně. Také se našel čas pro osobní rozhovory. Díky patří otci Danielovi, který si našel ve svém nabytém programu čas a přijel do našeho města, farnosti. Děkujeme také za poskytnutí prostor Orlovny. Poděkováni patří i paní, která připravila výborný oběd. V neposlední řadě patří dík všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a organizaci této akce, ale také všem účastníkům, kteří měli zájem se zastavit a dozvědět se něco nového.

                                                                                                                                                                                                                            Věra Řešetková

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město