03.03.2016 09:49

Duchovní obnova 2016

Duchovní cvičení pro členy Orla na Velehradě

 

            Ve dnech 12. 2. – 14. 2. 2016 proběhla v poutním domě Stojanov na Velehradě duchovní obnova s otcem Alvarezem Kodedou OP, předsedou duchovní rady. Sešly se různé generace členů Orla z Kunovic, Uherského Hradiště, Velkých Karlovic, Mořkova, Brna, Strážnice, Starého Města a mnoha dalších měst. Přišli načerpat duchovní síly pro následující postní dobu.

            Náplní duchovní obnovy byly mše svaté, přednášky, křížová cesta, adorace, modlitba breviáře, příležitost ke svátosti smíření a k osobnímu rozhovoru. Zamýšleli jsme se nad úryvkem Písma svatého: „Jděte a učte se, co to je: „Milosrdenství chci, a ne oběť.“ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“(Mt 9,13) Naslouchali jsme přednáškám o Božím milosrdenství, protože právě tento rok je Svatým rokem Božího milosrdenství. Věnovali jsme se nedělnímu evangeliu, ve kterém Ježíš byl pokoušen ďáblem na poušti. Mezi jednotlivými přednáškami jsme si zazpívali různé písně při kytaře ze zpěvníku Koinonia. Mnozí z nás vykonali svatou zpověď, přistoupili ke sv. přijímání, prošli Svatou bránou velehradské baziliky a tím získaly plnomocné odpustky.

            Prožili jsme krásný a povzbuzující víkend v rodinné a přátelské atmosféře. Bylo nás okolo 30, ale mrzelo nás, že nepřišlo více účastníků, ačkoli na plakátě byly zvány všechny věkové kategorie. Velké věkové spektrum nebylo na škodu, ba právě naopak. Měli bychom si uvědomit, že v Orle jsou mladí všichni a všichni jsme děti Boží.

            Děkujeme otci za čas, který nám věnoval.

                                   S pozdravem Zdař Bůh

                                                                                  účastníci duchovního cvičení.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město