10.04.2011 15:46

Duchovní cvičení na Velehradě pro mladé Orly 2011

Mladí Orli se slétli na Velehrad o víkendu 1. až 3.4. 2011, aby se setkali s duchovním rádcem Orla arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Duchovní téma letošní obnovy byl Křest a jeho význam v našem křesťanském životě, historie křtu a jeho závazky, které ze křtu vyplývají. V letošním roce v církvi probírame  křest jako jednu z příprav na oslavy příchodu sv. Cyrila a sv. Metoděje na Velkou Moravu. V postní době jsme načerpali nejen duchovní posilu při mší svatých, křížové cestě, adoraci, rozjímání a přednáškách na téma křest v církvi., ale i  radostné setkání ve společenství mladých z různých koutů republiky. Přijeli zástupci z Boleradic, Kunovic, Mořkova, Opavy, Starého Města, Strážnice, Uh. Hradiště, Velkých Karlovic a Vizovic. Atmosféra tohoto setkání byla vynikající. Na závěr duchovního cvičení proběhla beseda s Mons. Janem Graubnerem. Mladí Orli mu poděkovali za jeho celkovou podporu Orla v České Republice. Zaujaly mě mezi jinými tyto myšlenky Mons. Jana Graubnera: „Obdivuj přírodu, měj otevřené oči, poslouchej, vnímej a odpovídej!" " Láska přeje dobro druhému! Jestli stojíme na straně Boží, nemusíme se bát. Stojíme totiž na staně vítězů!" " Bůh žije ve společenství. Bůh v trojici. Vytváří vztahy. Miluje, dává, přijímá lásku druhých. Darovává se, i když není přijat." " Když přijdeš někam, kde není tam láska,  přines ji tam!"

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město