28.02.2018 17:59

Duchovní cvičení 2018

 Na postní duchovní obnovu župy Velehradské se vydala malá skupinka Orlů ze staroměstské jednoty. Na posvátném Velehradě v exercičním domě na Stojanově jsme ztrávili ve společnosti dalších účastníků z celé České republiky, ba i ze Slovenska 4dny a 3 noci.

Duchovní cvičení na téma „Společenství svatých“ vedl P. Vladimír Kasan OSB, převor benediktýnského kláštera v Sampore..

Přivezl sebou vzácné relikviáře několika svatých. Tak jsme se postupně seznámili s myšlenkami, prací, životopisem a atributy sv. Tomáše Akvinského, sv. Petra a Pavla, sv. Scholastiky a sv. Judy Tadeáše, kteří nám mohou být zářnými příklady LÁSKY na naší cestě životem.

Čas ve společenství, které jsme vytvořili, naplněný adorací, přednáškami, každodenní mší svatou, ranními a večerními chválami, společnou modlitbou růžence a křížovou cestou, rychle utekl a byl pro mě velkým duchovním přínosem v prožívání postní doby a přípravou na PÁNOVU LÁSKU VELIKONOC.

Svatý Otec JAN XXIII řekl krásnou myšlenku:

„Nezáleží na tom, zda konáme velké nebo malé věci, ohromující nebo nepatrné, ale jen na lásce, s níž je provádíme.“.        

                                                                                                                                    Dagmar Zálešáková, starostka jednoty St. Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město