08.02.2015 16:23

Domanínský slavíček 2015

Do Domanína se sjeli soutěžící z Moravského Písku, Žarošic, Starého Města i Domanína. I tento rok ze Starého Města přijelo 12 soutěžící. Před samotným vystoupení se soutěžící rozezpívali za pomocí písniček doprovázené na kytaru domanínskou orlicí. Účinkující a jejich doprovod přivítal Ing. Antonín Zelina, místostarosta Orla. Dvoučlenná porota si vyposlechla zpěv 28 účinkujících. Po vystoupení na soutěžící čekal sladký dezert a dobrý čaj. Než porota vyhodnotila výsledky, děti si zatancovaly a zazpívaly. Všichni účastníci dostali diplom a věcnou odměnu. Děkujeme jednotě Domanín za organizaci soutěže, a také všem soutěžícím i jejich rodičům, kteří se podíleli na přípravě svých dětí.

Naše jednota si přinesla tato ocenění: 

V kategorii předškoláci se na 2. místě umístila Agátka Valentová s písní Pod naším okýnkem, a také Eliška Jarotková s písní Běžela ovečka. Na 3. místě se umístila Olinka Halodová s písní Karkulka a Barunka Halodová s písní Sněhurka. Na 4. místě zůstaly Anička Ferdová s písní Myška tanečnice, Drahuška Slováková s písní Broučkova ukolébavka a Pavlík Jarotek s písní Holka modrooká.

V katregorii 1.-2.třída stříbrnou pozici obsadila Kamilka Holčíková s písní Lítala si vlaštověnka a 3. místo Klárka Spáčilová s písní Před naším je mostek. Do Starého Města si taky bramborovou medaili dovezly Magdalénka Slováková s písní Staroměstská hospoda a Viktorka Jusčáková s písní U panského dvora.

V nejstarší kategorii se umístila Marcelka Pelková na krásném 2. místě, která zazpívala píseň Nejsu já z Bílovic.

Všem ještě jednou velké díky a velká gratulace!!!!!

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město