11.03.2012 17:00

Domanínský slavíček 2012

V sobotu 25.2.2012 se v příjemném a pohostinném prostředí na Orlovně v Domaníně konala tradiční soutěž jednotlivců ve zpěvu bez hudebního doprovodu. Sešli se zde zástupci z jednot Domanín, Moravský Písek, Staré Město a Vizovice z župy Velehradské a zástupci jednoty Strážnice z župy Šilingerovi.

V kategorii předškoláků nám udělala radost  Eliška Jarotková 2. místem a 3. místem Petřík Jarotek. V kategorii 1.- 2. třída získala 1. místo Lucinka Houdková a 3. místo obsadila Nikolka Benedíková a Eliška Kubelová. Před vyhodnocením poroty si všichni soutěžící zazpívali a zatančili při kytarách. Vítězové všech kategorií si odnesli nejen diplom, ale i malou věcnou pozornost. Děkuji všem rodičům, kteří připravili své děti na soutěž.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město