03.05.2017 19:03

Dílničky k svátku Matek 2017

V neděli 23.4.2017 se sešly ve velkém sále Orlovny všechny děti, které si chtěly vyrobit dáreček k nastávajícímu svátku Matek, aby potěšily vlastnoručně vyrobeným dárkem svou maminku nebo babičku.

Před samotným zahájením tvořivých dílniček sehrály děti z Křesťanské mateřské školky ze Starého Města, třída Berušek, pod vedením paní učitelky Alenky, pohádku "O dobrém pastýři a ztracené ovečce". Pohádka se všem velice líbila a malí herci za své výkony byli odměněni nejen potleskem, ale i sladkou odměnou.                                                                                                                            Potom následoval program tvořivých dílniček. Na jednotlivých stanovištích si bylo možno vyrobit pestré dárečky . Ti nejšikovnější si mohli odnést domů až jedenáct dárečků, z každého stanoviště jeden. U nejmenších dětí při výrobě dárečků často pomáhali i dospělí. Někde se do tvoření aktivně zapojila i celá rodina.                                                                                                       Členky jednoty Orla nezapomněly ani na malé občerstvení. Pro přítomné byly připraveny buchty, zákusky, káva a čaj.                                                                                                              Akce se vydařila, o čemž svědčí rok od roku stoupající počet dětí i jejich rodičů, kteří tak prožijí pěkné nedělní dpoledne spojené se společným tvůrčím zážitkem se svými dětmi.   

                                                                                                                            

—————

Zpět


Kontakt

Orel Staré Město

Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město