10.06.2014 14:00

Den rodiny ve Starém Městě

Letošní 11. květen – svátek matek poprvé ve Starém Městě provázela akce nazvaná 1. Den rodiny aneb aktivně spolu, kterou organizovalo Středisko volného času Klubko a Město Staré Město. V 9.00 hodin mnoho dětí i rodičů začínalo neděli mší svatou v kostele sv. Michaela, kterou sloužil místní duchovní správce P. Miroslav Suchomel za rodiny.  Při ní zazpívaly děti ze Scholičky a ke konci mše svaté vystoupila Křesťanská mateřská škola s vystoupením pro maminky a babičky, které také dostaly přáníčka a dárek.

Od 9.30 hodin pak probíhaly na náměstí Hrdinů před radnicí hry, soutěže, cvičení a tvoření, kterou organizovalo Středisko volného času a jednota Orla. Orel měl tři stanoviště. Součástí byla také výstava a prezentace „Jak s dětmi trávit volný čas na Staroměstsku a okolí“. Děti si mohly na osmi stanovištích zasoutěžit a prověřit své dovednosti a znalosti spolu s rodiči a utkat se v netradiční soutěži rodin „O pohár starosty“, ten nakonec získali Halodovi z jednoty Orla a na druhém místě se umístnili Spáčilovi. Děti si také mohly vyrobit narcisky a motýlky z papíru.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město