23.05.2011 08:04

Den Matek 2011

 


Dne 15. května proběhla již tradiční oslava Dne Matek ve Společensko-kulturním centru, které pořádalo Město Staré Město. Celým pořadem nás provázel místostarosta Radoslav Malina.

Jednota Orla Staré Město si tentokrát pro přítomné připravila ukázku cvičení od nejmenších až po starší děti. Vystoupily děti z oddílu Rodiče s dětmi a z oddílu Cvičení a pohybové hry.

Oddíl Rodiče s dětmi se představil s novým pásmem. Tento oddíl navštěvují děti od 1 roku do 3 let. Ve cvičební hodině se zaměřují na rozvíjení pohybových dovedností a schopností dětí. Učí se pochodovat v rytmu, nové básničky a cvičí nejen s kroužky, overbally, padákem, ale i na nářadí sestavené do opičí dráhy. Oddíl vede sestra starostka Orla Dagmar Zálešáková se sestrami Lenkou Brimusovou, Dobroslavou Kiszovou a Boženou Koryčánkovou. Cvičení probíhá v sále Orlovny každý čtvrtek od 16,00 do 17,00hod.

Oddíl Cvičení a pohybové hry pod vedením Mgr. Jany Ferdové a Bc. Hany Slováčkové se schází každý pátek od 16,00 hod. Zaměřují se na základy gymnastiky, cvičení na nářadí a s náčiním. Využívají prvky aerobiku, psychomotoriky a také míčové a jiné hry. Předatavili se ve dvou pásmech: První přítomní shlédli ukázku mladších dětí, které vystoupily jako trpaslíci. Ukázaly nám, jak se trpaslíci rozcvičují. Starší děti předvedly v rytmu aerobiku Čarodějném pásmo. Na podium se slétly čarodějnice, které vykouzlily úsměv na tvářích přítomných.

Dále se představily děti z Dolinečky, ZUŠky, Klubíčka, MŠ Komenského, MŠ Rastislavovy i z MKŠ Za Radincí. Kdo přišel, nelitoval! Bylo to krásné a příjemně strávené nedělní odpoledne!

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město