08.07.2010 12:12

Cyrilometodějská pouť

Ve dnech 4.7. a 5.7. probíhaly slavnosti k oslavě našich slovanských zvěrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Orel uspořádal soutěže ve fotbalových dovednostech, stolním tenisu... Mladí Orli z naší jednoty se přidali k řadám pořadatelů. Poděkování patří nejen jim, ale i ostatním organizátorům.

Další den již tradičně se sešli zástupci jednot z župy Velehradské, Klapilovy, Svatováclavské, Sedlákovi a zástupci KDU-ČSL u hrobu Mons. Šrámka, zakladatele Orla a Československé strany lidové. Radost nám udělala i přítomná dvojčata Barunka a Olinka Halodovy, které absolvovaly celý program s maminkou v kočárku. Župní starosta bratr Ing. Antonín Zelina v pietním aktu vzpomněl odkaz Mons.Šrámka, jeho život a činnost. Za zpěvu písně O zdroji pravdy se seřadil průvod s orelskými prapory, hudbou a přítomními a vydal se k bazilice na mši svatou, kterou sloužil Mons.Vlk a promluvu měl nový arcibiskup pražský Dominik Duka. Počasí se vydařilo a jistě si každý odnesl posilu a hojnost duchovních zážitků.

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město