24.04.2023 15:56

Cestou necestou, polem i ne polem aneb turistický pochod Domanín 2023

V sobotu 15/4/2023 jsme se v počtu 4 členů (Jana a Bohumil Ferdovi, Hana Lajsková, Tomáš Konvička) vypravili na první turistický pochod sezony, který pořádala jednota Domanín. Hned na startu jsme se rozhodli pro trasu 10 km, která vedla přes kapli sv. Floriána v Bzenci.  Nejprve jsme se přesunuli do muzea p. Josefa Šlahunka, kde jsme viděli rozsáhlou sbírku nejen obrazů se slováckými motivy, ale i různé věci ukazující pomůcky potřebných v minulosti pro život na vesnici. Následně jsme se po dobře značené trase vypravili na pochod a cestou jsme se kochali vyhlídkami do okolních vrchů. Trasa vedla mírně zvlněným terénem okolo vinic, místy přes beton, cestu, ale i bláto a mokrou trávu (deště v předešlých dnech).

Na konci nás čekalo občerstvení (opékání špekáčků, ochutnávka sýrů), prohlídka vinných sklepů a zejména ochutnávka vín ve sklepě u Koutných.

Děkujeme pořadatelům jednoty Orla Domanín (Ing. Antonínu Zelinovi, Janu Kuchaři, Michalu Kosíkovi, Andree Kosíkové, Markétě a Michaeli Kosíkové, Rostislavovi Huvarovi a Jitce Huvarové), že i v obtížných podmínkách připravili trasy a zajímavý program. Jelikož toto byl 1. Ročník, tak lze doufat, že vedle turistiky ve Vizovicích a Pitíně tento pochod po okolí Domanína zakotví v plánu orelských akcí.

 

Tomáš Konvička, člen jednoty Orla Staré Město

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město