18.03.2018 17:25

Cesta kříže 2018

V pátek 16.3.2018 v 17.00 hod. vedli členové staroměstské jednoty ORLA v novém chrámu Svatého Ducha pobožnost křížové cesty. Již několik let moderují různá společenství farnosti tuto pobožnost přede mší svatou.

Tentokrát nastoupili členové staroměstské jednoty Orla i s orelským praporem. V tichém průvodu přes celý kostel šli v čele ministranti s křížem, pak děti a praporečník br. Zdeněk Vojtek s orelským praporem a ostatních 14 členů, kteří měli rozděleny jednotlivá zastavení. Začali jsme společnou modlitbou u oltáře a pokračovali za doprovodu kytary br. Ing.Petra Jarotka a za zpěvu žalmu „Kříž je znakem spásy, kříž ten dřevěný, Kristem nesený z lásky, krví smáčený za nás.“, k jednotlivým zastavením.

Ve čtrnácti textech bolestné Ježíšovy pouti přes Jeho křivé obvinění, předem připravený rozsudek, až po potupnou smrt na kříži jsme se na závěr ještě pomodlili modlitby za získání plnomocných odpustků, které jsme věnovali zemřelým Orlům a duším v očistci.

Všem přítomným orlům, orlicím i orlíčatům, kteří se v hojném počtu zúčastnili, poděkoval i náš duchovní otec p. Mgr. Miroslav Suchomel.

 

                                                                                                                            Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

   

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město