03.03.2016 09:49

Cesta kříže 2016

Jako každou postní dobu i letos si připravují a vedou křížovou cestu jednotlivá společenství a organizace naší staroměstské farnosti.V pátek 26.2.2016 v novém chrámu Svatého Ducha měla jednota ORLA tuto pobožnost křížové cesty. Společenství malých i velkých Orlů začalo společnou modlitbou u oltáře před Svatostánkem. Za doprovodu dvou kytar a zpěvu žalmu „Pane, tys nás tolik miloval“,            jsme postupovali od jednoho zastavení k druhému. Jednotlivá zastavení ztvárněná malířkou Bedřiškou Znojemskou vybízí k přemýšlení a rozjímání. Ve čtrnácti textech bolestné Ježíšovy pouti, přes Jeho křivé obvinění, předem připravený rozsudek až po Jeho potupnou smrt na kříži jsme ukončili pobožnost před Svatostánkem. Zde jsme  na závěr poděkovali a pomodlili se modlitby za získání plnomocných odpustků, které jsme věnovali zemřelým Orlům a duším v očistci.

Všem, kteří přišli a zapojili se do pobožnosti křížové cesty, děkuji.

 

                                                           Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město