19.03.2015 18:52

Cesta kříže 2015

Ve středu 11.3.2015 v 17.00 hod. se konala v novém chrámu Svatého Ducha pobožnost křížové cesty.  Stalo se již tradicí, že křížovou cestu si připraví a mají jednotlivá společenství a organizace. Tentokrát ji vedli členové staroměstské jednoty Orla. Začali jsme společnou modlitbou u oltáře a pokračovali za zpěvu žalmu „Ježíši tichý Beránku, smiluj se nad námi“, k jednotlivým zastavením ztvárněných malířkou Bedřiškou Znojemskou. Ve čtrnácti textech bolestné Ježíšovy pouti přes Jeho křivé obvinění, předem připravený rozsudek až po potupnou smrt na kříži jsme se na závěr  ještě pomodlili modlitby za získání plnomocných odpustků. Přestože byly jarní prázdniny, zapojili se do pobožnosti i zástupci mladé generace. Všem, kteří přišli, děkuji.

 

                                                           Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město