18.05.2022 08:35

74 let od umučení Dr. Ing. Rostislava Sochorce – poslance ze Starého Města

Již je to 74 let od smrti Dr. Ing. Rostislava Sochorce, který byl umučen v komunistické věznici v roce 1948 v Brně. Připomeňme si důležité mezníky života tohoto významného staroměstského rodáka, po němž je pojmenována i ulice, ve které se narodil. Dr.Ing. Rostislav Sochorec se narodil 2.července 1900 ve Starém Městě. Absolvoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a VŠ zemědělskou v Brně (1924). Od poloviny 20. let podnikal v zemědělství a hospodařil na velkém statku na Hodonínsku. V letech 1935–1939 působil jako člen zemského zastupitelstva v Brně a redaktor Hospodářského obzoru v Brně. Za druhé světové války byl aktivní v domácím odboji. V parlamentních volbách v roce 1946 byl zvolen poslancem Ústavodárného Národního shromáždění za ČSL. Angažoval se v Jednotném svazu českých zemědělců a spolu s dalšími podobně orientovanými kolegy bránil v provedení pozemkové reformy podle komunistických představ. StB jej 23. února 1948, tedy těsně před únorovým převratem, odvlekla z jednání Jednotného svazu českých zemědělců, zatkla a uvěznila. Teprve koncem března 1948 na něho byla vypracována obžaloba a 13. května 1948 za nejasných okolností zemřel. Rodině nebylo dovoleno ani otevřít rakev. Jeho pohřeb 17. května 1948 ve Starém Městě přerostl ve spontánní demonstraci mnoha set lidí proti komunistickému režimu. 28. října 1991 mu byl udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy in memoriam.

Sochorcův odkaz je stále živý. Ve svém životě bil na poplach proti nedemokratickým praktikám. Jeho jednání je pro nás i dnes výzvou správně rozlišovat postoje a jednání současných politických stran.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město